Vietos žydų bendruomenės paminėjimo renginys Joniškyje ir Žagarėje

Rugsėjo 12 dieną vyko paminėjimo renginys Joniškyje ir Žagarėje, skirtas atminti vietos žydų bendruomenės sunaikinimo 80 – metį.

Tarpukario laikotarpiu dauguma Joniškio žydų vertėsi prekyba. Miestelio žydai turėjo trejus maldos namus, mokyklą, kurioje dėstoma hebrajų kalba, vaikų darželį, biblioteką, Žydų liaudies banko skyrių, dalyvavo įvairių žydiškų partijų ir visuomeninių organizacijų veikloje. Gana ramų ir pasiturimą bendruomenės gyvenimą sugriovė prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas, sovietų okupacija ir Lietuvos aneksija, vokiečių kariuomenės įsiveržimas.

Joniškio aktyvistai (LAF’o nariai) 1941 m. birželio 28 d. sudarė komitetą miesto apsaugai ir tvarkai palaikyti. Pradėta organizuoti miesto savivaldybė ir policija, įsteigtos kelios komisijos (tarp jų – ir žydų reikalams tvarkyti). Vienas svarbiausių vietos aktyvistų uždavinių buvo komunistų, sovietinių aktyvistų ir žydų areštai. Liepos antroje pusėje Joniškio žydai buvo perkelti į sinagogą, dalį jų palikus gyventi aplink turgaus aikštę buvusiuose namuose. Geto teritoriją saugojo miesto policininkai. 1941 m. rugpjūčio pabaigoje į Joniškį iš Šiaulių atvažiavo keli vokiečiai, kurie pareikalavo Joniškio žydų egzekuciją įvykdyti nedelsiant. J. Sutkus (Joniškio valsčiaus policijos nuovados viršininkas) sukvietė visus nuovados policininkus, įsakė suimti sinagogoje esančius žydus vyrus ir išvežti juos į Vilkiaušio mišką (6 km nuo Joniškio). Ten jau buvo iškasta didelė duobė. Tą dieną buvo sušaudyta ne mažiau kaip 148 žydų vyrai. 1941 m. rugsėjį Vilkiaušio miške sušaudyti iki tol likę gyvi Joniškio žydai: vyrai, moterys ir vaikai, ne mažiau kaip 345 žmonės. Taigi iš viso Vilkiaušio miške nužudyti 493 Joniškio žydai. Dar 150 Joniškio žydų 1941 m. rugpjūčio 24–29 d. buvo perkelti į Žagarės getą, ten jie sušaudyti, likviduojant Žagarės getą.

Paminėjimo renginys prasidėjo nuo eisenos į Vilkaušio mišką (apie 6 kilometrai nuo Joniškio). Iš čia buvo vykstama į Turgaus aikštę Žagarėje, nuo kurios dalyviai ėjo iki Naryškino parko, o vėliau – į senąsias Žagarės žydų kapines. Aplankytose Holokausto vietose buvo pagerbtos aukos, jose kalbas sakė: Ingrida Vilkienė – Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinio režimų Lietuvoje įvertinti vadovo pavaduotoja ir švietimo koordinatorė, Seimo narys Liudas Jonaitis, Joniškio rajono meras Vitalijus Gailius, Šiaulių žydų bendruomenės pirmininkas Sania Kerbelis ir kt. Vakare skambėjo žydiškų dainų ir muzikos programa „Kadišas žuvusiems“, kurią atliko operos solistas Rafailas Karpis ir pianistas Darius Mažintas.

Minėjimo renginį organizavo Joniškio istorijos ir kultūros muziejus, Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinio režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti ir Šiaulių apskrities žydų bendruomenė.

Apie renginį galite skaityti dienraščio „Šiaulių kraštas“ straipsnyje.

Minėjimo akimirkos:

Nuotraukų autorė Simona Jonkutė