Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos projekto „Vienos nuotraukos istorija“ e-leidinio pristatymas

Gegužės 18 d. Vilniaus Simono Daukanto gimnazijoje vyko projekto „Vienos nuotraukos istorija“ e-leidinio pristatymas, kuriuo skatinama mokinius domėtis šeimos (giminės) istorija, lavinti gebėjimus tirti ir analizuoti vaizdinius istorijos šaltinius.

 

Nuo 1945 m., kai Niurnbergo tribunole nuotraukos naudotos kaip vienas pagrindinių nacių nusikaltimų įrodymų, fotografija pradėta suvokti kaip unikalus istorinis šaltinis. Senosios fotografijos leidžia sukurti įsivaizdavimą apie gyvenimą, asmenis ir vietas, kurie jau nebeegzistuoja. Šis projektas orientuotas atsigręžti į fotografiją ne kaip į meno kūrinį, bet kaip į unikalų istorinį šaltinį ir traktuojamas kaip savotiškas pačių mokinių atliekamas tyrimo eksperimentas.

I-IV klasių mokiniai pateikė savo šeimų aplinkoje surastas nuotraukas bei sukūrė jos aprašymus. Geriausi fotografijų pateikimai ir jų naratyvai publikuojami istorijos mokytojo Mindaugo Olbuto parengtame e-leidinyje. Projekto pristatymo renginyje IVd klasės mokinės Marija Vaičiulytė ir Gertrūda Česevičiūtė, IVm klasės mokiniai Veronika Poškutė ir Jokūbas Fominas bei IIIu2 klasės mokinė Ema Bankietaitė pristatė giminės nuotraukas ir pasakojo su jomis susijusias istorijas.

Renginyje dalyvavo ir gyvieji istorijos liudininkai – Algis Juozas ir Nijolė Knyvos, gimnazistams ne tik pasakoję gyvenimo tremtyje fragmentus, bet ir gimnazijai padovanoję išleistą knygą „Rojaus sodai“.

Renginio svečiai – Ingrida Vilkienė, Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti direktoriaus pavaduotoja – švietimo programų koordinatorė ir Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Vilniaus skyriaus vadovas, prof. Jonas Jakaitis pasidžiaugė unikaliu projektu, kvietė visus ir toliau domėtis šeimos istorijomis, jas užrašyti.

Už nuoširdų įsitraukimą į istorinės atminties kūrimą dėkojame gimnazistams, jų šeimos nariams, už idėją – gimnazijos direktorei Jolantai Knyvienei, už vykdymą – istorijos mokytojams Deimantui Karveliui, Mindaugui Olbutui, Mindaugui Tamošaičiui ir Vytautui Stundžiai, direktorės pavaduotojai ugdymui Daivai Savčiukienei bei leidinio kalbos redaktorei – lietuvių kalbos mokytojai Danutei Pilypavičiūtei, už maketavimą – Iim klasės mokiniui Rapolui Fominui.

 

Vytauto Stundžios nuotraukos