VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentė apgynė bakalauro darbą apie Tolerancijos ugdymo centrus

2021 m. birželio 3 dieną Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentė Gabija Strumylaitė apgynė bakalauro darbą „Pereinamojo laikotarpio teisingumo iniciatyvos posovietinėje Lietuvoje: Tolerancijos ugdymo centrų poveikis edukacijai“.

Politikos mokslų specialybės IV kurso studentė G. Strumylaitė savo darbo objektu pasirinko Tolerancijos ugdymo centrų (TUC) tinklą, kaip pakankamai naują reiškinį Lietuvos neformaliojo švietimo sferoje. Studentės darbo vadovė – dr. Violeta Davoliūtė. G. Strumylaitės darbas buvo įvertintas aukščiausiu balu.

Savo darbe studentė apžvelgė Tolerancijos ugdymo centrų atsiradimą 2003 metais, kurį inicijavo Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Tyrimu siekta nustatyti, kokią istorinę atmintį reprezentuoja TUC ir kaip tai gali prisidėti prie taikios, tolerantiškos visuomenės kūrimo posovietinėje Lietuvoje. Tuo tikslu nagrinėti įvairūs dokumentai, akademiniai tekstai, straipsniai, susiję su TUC veikla.

Empirinėje dalyje taikyta dviejų tipų – etnografinio ir pusiau struktūruoto interviu – metodika. Etnografiniu būdu stebėti ir aprašyti Komisijos TUC tinklo mokytojams organizuoti edukaciniai renginiai, o kokybinių interviu metu surinkta medžiaga atskleidžia trijų centrus skirtinguose šalies vietovėse įkūrusių gimnazijų mokytojų ir mokinių vertybinį santykį su organizacija.

Pasak Ingridos Vilkienės, švietimo programų koordinatorės, studentės atliktų empirinių tyrimų rezultatai ir suformuluotos išvados suteiks naujų idėjų bendram darbui su Tolerancijos ugdymo centrais.