Apie Lietuvos situaciją vykstant sovietų Rusijos – Lenkijos karui kalbėjo prof. Šarūnas Liekis

2021 m. balandžio 20 d. vyko prof. Šarūno Liekio paskaita „Lietuvos – Sovietų Rusijos sutarties pasirašymo aplinkybės. Istoriniai aspektai žvelgiant iš šių dienų perspektyvos“.

Mokytojų ir muziejininkų grupė dalyvavo paskaitoje, kurioje lektorius analizavo Lietuvos kaimynystėje vykusį bolševikų – lenkų karą 1920 metais. Prof. Šarūnas Liekis, Tarptautinės komisijos nacių okupacinio režimo nusikaltimų ir Holokausto įvertinimo pakomisės narys aptarė tarpusavio valstybių santykius bei vienų į kitas požiūrį. Lektorius kalbėjo apie sovietų Rusijos siekius plėsti savo teritoriją ir aptarė – kokie teritoriniai planai buvo siejasi su Lietuvos valstybe.

Paskaitoje Tarptautinės komisijos narys kalbėjo ir apie atskirų asmenybių vaidmenį to meto įvykiuose. Profesorius akcentavo, jog tam tikri žmonių sprendimai lemia vieną ar kitą istorinį įvykį, kaip ir istoriją formuoja žmogus.

Paskaitoje dalyvavo 42 mokytojai ir muziejų darbuotojai. Renginys buvo organizuotas įgyvendinant Tarptautinės komisijos įgyvendinamą programą „Švietimas apie totalitarinius režimus, nusikaltimų žmoniškumui prevencija ir tolerancijos ugdymas“.