„Atminties kelio 1941-2021“ eisenos dalyviai paminėjo Biržų žydų bendruomenės sunaikinimo 80 – metį

Minint 80 – ąsias Biržų žydų bendruomenės sunaikinimo metines rugpjūčio 8 d. nuo Atminimo skvero prasidėjo „Atminties kelio“ eisena, pirmiausia, į senąsias žydų – karaimų kapines, o toliau tęsėsi iki Pakamponių miško, kur vyko Holokausto aukų pagerbimo ceremonija.

Biržai ilgą laiką buvo valdomi Radvilų giminės. 1607 m. kunigaikščio Kristupo Radvilos II – ojo išleistame įsake rašoma: „krikščionys prievartos atveju turi ginti žydus taip, kaip pačius save, nes vietiniai žydai yra šio miesto nariai.“ 1897 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis Biržuose žydai sudarė 57 procentus gyventojų (informacija iš dr. Arūno Bubnio knygos „Holokaustas Lietuvos provincijoje 1941 metais“).

Pirmosios žudynės vyko Biržų žydų – karaimų kapinėse, kur buvo sušaudyta apie 10-12 žydų. Masinės Biržų žydų žudynės įvykdytos 1941 m. rugpjūčio 8 d. Pakamponių miškelyje (3 km į šiaurę nuo Biržų). Tą dieną buvo sušaudyti visi Biržų žydai. Buvo nužudyta apie 2 400 žydų, iš jų apie 900 vaikai. Kartu su žydais esą buvo sušaudyta ir apie 90 lietuvių. Žudynes vykdė vokiečių gestapininkai, Linkuvos pagalbinės policijos būrys ir Biržų policininkai bei baltaraiščiai. Biržų žydų bendruomenė buvo visiškai sunaikinta ir tik nedideliam žydų skaičiui karo pradžioje pavyko pabėgti į Sovietų Sąjungos gilumą ir sulaukti karo pabaigos.

Minėjimo renginys prasidėjo Atminties skvere, šalia senosios sinagogos vietos. Dalyviai girdėjo Glendos Levit įrašytą kalbą apie jos asmeninį ryšį su Biržų miestu. Eidami „Atminties keliu“, dalyviai sustojo prie Lipšico išlikusio medinio namo, kur Biržų krašto muziejaus „Sėla“ darbuotoja trumpai papasakojo jauno vaikino – Lipšico istoriją ir perskaitė jo parašytą eilėraštį. Toliau eisena tęsėsi iki Biržų senųjų žydų – karaimų kapinių, kuriose Vidmantas Jukonis – Biržų žydų kultūros ir istorijos draugijos pirmininkas pristatė šios vietos istoriją, primenant pirmąsias Holokausto Biržuose aukas, palaidotas šiose kapinėse. Taip pat žodį tarė Vokietijos atstovai iš Lipės žemės (kapinių tvarkymo partneriai). Toliau eisena tęsėsi iki Pakamponių miško, kur vyko Holokausto aukų pagerbimo ceremonija. Ateinančius dalyvius pro memorialo imituojamą upę, pasitiko skaitomų žuvusiųjų vardų įrašas, o jį pratęsė Šiaulių žydų bendruomenės pirmininkas Sania Kerbelis, perskaitydamas nužudytų savo artimųjų vardus bei atidengė naują plokštę memoriale su iškaltais jų vardais. Biržietė Leta Vainorienė toliau skaitė savo nužudytųjų artimųjų vardus. Dalyviai klausėsi Biržų „Saulės“ gimnazijos atliekamos dainos – giesmės. Po visų kalbų svečiai bei dalyviai buvo pakviesti bendrai maldai.

Renginyje svečiavosi ir Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės žodį perskaitė susirinkusiems dr. Gabrielė Žaidytė – Ministrės Pirmininkės patarėja kultūros klausimais, Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti komisijos pirmininkas Emanuelis Zingeris, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky, Nyderlandų ambasados Misijos vadovo pavaduotojas Peter Zwart.

Renginį organizavo Biržų rajono savivaldybė, Biržų krašto muziejus „Sėla“ kartu su Biržų žydų kultūros ir istorijos draugija bei Tarptautine komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.

Nuotraukos iš minėjimo renginio:

Felikso Grunskio nuotrauka

Felikso Grunskio nuotrauka

Felikso Grunskio nuotrauka

Biržų muziejaus „Sėla“ nuotrauka

Biržų muziejaus „Sėla“ nuotrauka

Biržų muziejaus „Sėla“ nuotraukaBiržų muziejaus „Sėla“ nuotrauka

Biržų muziejaus „Sėla“ nuotrauka