Dainų festivalis „Dainos iš tremties“ skambėjo jau ketvirtą kartą

Kovo 28 d. Varėnos Kultūros centre vyko tradicinis renginys „Dainos iš tremties“, skirtas prisiminti 1949 m. kovo
25–28 d. vykusią trėmimų operaciją „Bangų mūša“ bei visas tremtis ir Lietuvos gyventojų netektis, sovietų okupacijų metu.

Renginyje dalyvavo mokiniai su mokytojais iš 25 Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigų. Dainų festivalyje skambėjo senos, prieš penkiasdešimt – šešiasdešimt metų buvusios populiarios dainos, sukurtos Lietuvoje bei tremtyje, lageriuose.

Atidarant renginį, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos direktorė Milda Padegimaitė paaiškino, kodėl yra svarbu dainuoti, nes tai yra dalelė mūsų istorijos, dalelė mūsų kultūros. Dainos festivalyje skambėjo įvairiai: vienos buvo atliekamos taip, kaip prieš daugelį metų, kitos dainos skambėjo naujai – mokytojai su mokiniais parengė naujas aranžuotes ir pritaikė šių dienų skambesiui. Ronaldas Račinskas, Tarptautinės komisijos vykdomasis direktorius susirinkusiems akcentavo, jog „šiandien dalyvaujame pačioje tikriausioje ir įdomioje pilietiškumo pamokoje“. Dainų festivalyje dalyviams ir svečiams padainavo Varėnos buvusių politinių kalinių ir tremtinių choras „Viltis“. Renginyje dalyvavo Varėnos r. savivaldybės meras Algis Kašėta su savivaldybės darbuotojais, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Gvidas Rutkauskas su sąjungos nariais: Vince Vaidevute Margevičiene, Petru Musteikiu, Gediminu Uogintu.

Pilietiškumą skatinančias dainas dainavo daugiau nei 300 mokinių kartu su savo mokytojais.

Dainų festivalį „Dainos iš tremties“ organizavo Tarptautinės komisijos sekretoriatas kartu su Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos Tolerancijos ugdymo centru.

Daugiau nuotraukų