Daugiau nei pusė šimto Lietuvos mokytojų klausėsi Tarptautinės komisijos nario Algirdo Jakubčionio paskaitos

Birželio 2 d. mokytojai klausėsi doc. dr. Algirdo Jakubčionio, Tarptautinės komisijos sovietų okupacinių režimų nusikaltimų tyrimų pakomisės nario paskaitos „Agresyvus Lietuvos kaimynas. O kas toliau?“

Paskaita vyko nuotoliniu būdu birželio 2 dienos popietę. Daugiau nei pusė šimto Lietuvos mokytojų iš įvairių šalies vietų dalyvavo istoriko Algirdo Jakubčionio paskaitoje. Lektorius apžvelgė Lietuvos kaimynės – Rusijos istoriją nuo vidurinių amžių iki šių dienų. Algirdas Jakubčionis įdomiais istoriniais pavyzdžiais iliustravo svarbiausius šalies įvykius, Rusijos valdovus ir jų vykdytą politiką. Ši paskaita buvo organizuota artėjant birželio 15 dienai, prisimenant 1940 metais prasidėjusią Lietuvos okupaciją.

Paskaitą organizavo Tarptautinės komisijos sekretoriatas, įgyvendinantis švietimo programą „Švietimas apie totalitarinių režimų nusikaltimus, nusikaltimų žmogiškumui prevencija ir tolerancijos ugdymo programa“.