Emanuelis Zingeris kreipėsi į Ministrą pirmininką su prašymu peržiūrėti abejotinos reputacijos asmenų pagerbimą

E. Zingeris kreipėsi į Ministrą pirmininką Saulių Skvernelį ir Kauno rajono merą Valerijų Makūną po to, kai Vilkijoje (Kauno r.) buvo atidengta memorialinė lenta Antrojo Pasaulinio karo metu 12-ojo policijos bataliono (kuris aktyviai dalyvavo žydų tautybės Lietuvos piliečių žudynėse) kapelionui Zenonui Ignatavičiui.

Komisijos pirmininkas E. Zingeris savo kreipimesi dar kartą atkreipė dėmesį į svarbią spręstiną problemą, susijusią su mūsų atminties politika. Pasak E. Zingerio, Lietuvoje yra ne vienas atvejis, kai viešai yra pagerbti asmenys (pastatyti paminklai, atminimo lentos ir t. t.) už jų dalyvavimą pokario partizaniniame pasipriešinime, kurių reputacija nėra švari dėl jų veiklos nacių okupacijos metais. E. Zingeris pabrėžė, jog gerbdamas, vertindamas ir pripažindamas mūsų pokario didvyrių pasipriešinimą sovietinei okupacinei valdžiai, kaip vieną iškiliausių mūsų šalies istorijos įvykių, negalintis pritarti kai kuriose Lietuvos vietose pasitaikančiai praktikai, kai viešai pagerbiami tie antisovietinio pasipriešinimo dalyviai, kurie kolaboravo su nacių okupaciniu režimu ir netgi dalyvavo bendrapiliečių žydų genocide. Tokie atvejai, anot E. Zingerio, meta dėmę ant viso partizaninio pasipriešinimo. Šiuos atvejus tarptautinėje erdvėje propagandiniais tikslais naudoja Lietuvai nedraugiškos jėgos menkindamos ir diskredituodamos visą ginkluotą pokario rezistenciją. Dėl memorialinės lentos atidengimo kapelionui Z. Ignatavičiui jau sulaukta neigiamos tarptautinės bendruomenės reakcijos. E. Zingerio teigimu, asmenys, dalyvavę vykdant Holokaustą (nepriklausant nuo jų nuopelnų ir veiklos priešinantis sovietinei okupacijai) neturėtų būti viešai pristatomi visuomenei kaip didvyriai ir sektinas pavyzdys jaunajai kartai.