Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija gilinosi į tolerancijos klausimus per SEU programą

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija jau kelerius metus įgyvendina socialinio emocinio ugdymo programą „Raktai į sėkmę“. Šiais metais mokiniai analizavo tolerancijos temą ir savo darbo rezultatus pristatė gimnazijos kasmetinėje socialinio emocinio ugdymo konferencijoje.

Jau kelinti metai, kai socialinio emocinio ugdymo (SEU) programos „Raktai į sėkmę“ įgyvendinimas mūsų gimnazijoje organizuojamas kaip procesas, kurio metu  įgyjama žinių, nuostatų, įgūdžių ir kompetencijų šiose srityse: savo emocijų suvokimas ir valdymas, pozityvių tikslų išsikėlimas ir pasiekimas, kitų globa ir rūpinimasis kitais, pozityvių santykių su kitais kūrimas ir palaikymas, tinkamas tarpasmeninių santykių situacijų valdymas, atsakingas sprendimų priėmimas. Mokiniai dalyvauja savanoriškoje veikloje, įvairiose akcijose, įgyvendina projektus, užsiima įdomia ir naudinga bendruomenei veikla. Šiemet dvi klasės inicijavus TUC koordinatorei Ilmai Agajan ir mokytojui Vidui Vaitkui, nusprendė savo veiklą skirti bendruomenės švietimui tolerancijos klausimais.  Gimnazistai atliko tolerantiškumo tyrimą, domėjosi antisemitizmo ištakomis,  holokausto vietomis Klaipėdos rajone, Pasaulio tautų teisuoliais, žydų literatūra ir kt. Savo surinktą medžiagą, įžvalgas, diskusinius klausimus pristatė gimnazijos kasmetinėje SEU konferencijoje.

Ilma Agajan
Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos TUC koordinatorė