Gedulo ir vilties diena paminėta pilietine iniciatyva „Raktai iš paliktų namų“

2018 m. birželio 14-ąją Lietuvoje buvo minimi 77 metai nuo pirmųjų masinių Lietuvos gyventojų trėmimų, prasidėjusių 1941 metais. Šiemet Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigoms buvo pasiūlyta prisijungti prie pilietinės iniciatyvos „Raktai iš paliktų namų…“

Vilniuje ir daugelyje Lietuvos vietų mokyklų bendruomenės ruošėsi Gedulo ir vilties dienos paminėjimams: skaitė buvusių tremtinių ir politinių kalinių atsiminimus bei gamino iš popieriaus, molio, medžio raktus, panašius į tuos, kokius žmonės naudojo prieš daugiau nei 70 metų. Lietuvoje Gedulo ir vilties dienos paminėjimus organizavo daugiau nei 200 mokyklų ir švietimo įstaigų.

Vilniuje, oficialūs Gedulo ir vilties dienos paminėjimai tradiciškai vyko Aukų gatvėje ir Naujojoje Vilnioje. Šiuose renginiuose su savo pagamintais raktais dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš Tolerancijos ugdymo centrų.

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti dėkoja Tolerancijos ugdymo centrams, visoms bendrojo ugdymo įstaigoms, organizavusioms Gedulo ir vilties dienos paminėjimus. Ačiū mokyklų vadovams ir mokytojams už istorinės atminties puoselėjimą ir istorinių žinių perdavimą jaunajai kartai.

 Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti jau penkiolika metų inicijuoja Gedulo ir vilties dienai paminėti skirtas pilietines iniciatyvas bendrojo ugdymo įstaigoms. Šios pilietinės iniciatyvos, atmintinų dienų minėjimai yra „Švietimo apie totalitarinių režimų nusikaltimus, nusikaltimų žmogiškumui prevencijos ir tolerancijos ugdymo programos“ dalis.

Akimirkos iš Gedulo ir vilties dienai paminėti skirtos pilietinės iniciatyvos „Raktai iš paliktų namų…“

Daugiau nuotraukų rasite Galerijoje.