Įamžintas sunaikintos Kulių žydų bendruomenės atminimas

Gegužės 25 dieną, Kulių miestelyje, esančiame Plungės rajone, vyko renginys, skirtas pagerbti Kuliuose gyvenusių žydų atminimą. Renginio metu buvo atidengta paminklinė lentelė ant namo, kuriame prieš sušaudymą buvo laikomi vietos žydų bendruomenės nariai.

Įamžinti vietos žydų bendruomenės atminimą paskatino Lietuvos žmogaus teisių centras, vasario mėnesį organizavęs seminarą mokytojams ir muziejininkams „Holokaustas ir žmogaus teisės“. Seminare dalyvavo Kulių gimnazijos mokytojas Kazimieras Garasimavičius ir krašto muziejaus vadovas Andrius Petraitis. Dalyvavimas seminare paskatino Kulių bendruomenės atstovus įamžinti vietos žydų atminimą. Į projekto įgyvendinimą įsitraukė visa Kulių gimnazijos bendruomenė bei Plungės rajono savivaldybė.

Per trumpą laiką buvo surinkta informacija apie galimą įamžinimo vietą ir gegužės 25 dieną buvo oficialiai atidengta paminklinė lenta. Šiuo renginiu įamžinimui skirtos veiklos nesibaigė – šiuo metu renkama medžiaga apie Etą Odesaitę, gimusią 1922 m. ir 1941 m. nužudytą Kuliuose. 2018 m. rudenį yra planuojama atidengti Etai Odesaitei Atminimo akmenį.