„Ištiesta pagalbos ranka yra maži stebuklai“

Sausio 27-ąją – Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną – Ariogalos gimnazijoje vyko mokiniams ir mokytojams skirta konferencija tema „Kito žmogaus gelbėjimas – aukščiausia žmogiškumo vertybė“, kurioje dalyvavo daugiau nei 150 dalyvių iš 26 institucijų ir gausus svečių būrys. Apie ištiestą pagalbos ranką gelbstint žydus Holokausto metu Lietuvoje, patirtus mažus ir didelius stebuklus, kai pavykdavo išgelbėti žmogaus gyvybę, čia kalbėjo mokiniai, renginį sveikino svečiai.

Apie ištiestą pagalbos ranką gelbstint žydus Holokausto metu Lietuvoje, patirtus mažus ir didelius stebuklus kai pavykdavo išgelbėti žmogaus gyvybę, sausio 27-ąją – Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną – kalbėjo mokiniai Ariogalos gimnazijoje, mokiniams ir mokytojams skirtoje konferencijoje tema „Kito žmogaus gelbėjimas – aukščiausia žmogiškumo vertybė.“ Renginyje Ariogalos gimnazijoje dalyvavo daugiau nei 150 dalyvių iš 26 institucijų ir gausus svečių būrys: Izraelio Valstybės ambasadorius Lietuvoje Amir Maimon, Užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatingiems pavedimams Dainius Junevičius, Raseinių rajono meras Algirdas Gricius, Kauno žydų bendruomenės atstovai su bendruomenės pirmininku Žaku Gercu, Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman ir dar daug svečių iš Raseinių rajono savivaldybės švietimo skyriaus, Kauno IX forto muziejaus, Kauno Sugiharos namų-muziejaus bei kitų institucijų.

Renginio pradžioje kalbėjęs Izraelio ambasadorius pasidžiaugė galimybe aplankyti Ariogalos miestelį bei supažindino susirinkusius su Ariogalos žydų istorija iki Antrojo pasaulinio karo. Raseinių rajono meras Algirdas Gricius prisiminė savo šeimos istoriją, močiutės pasakojimus apie gyvenusius kaimynus žydus ir palinkėjo mokiniams atidžiau žiūrėti į savo istoriją ir niekados nepakelti rankos prieš kitą žmogų.

Visą dieną vykusioje konferencijoje mokiniai pristatė savo veiklas, spektaklius, menines inscenizacijas, skaitė pranešimus apie Lietuvoje gelbėtus žydus, apie gelbėtojų šeimas ir jų likimus. Daugelis konferencijos dalyvių pristatymų atspindėjo tų vietovių istorijas, iš kurių jie atvyko. Daug apmąstymams skirtų minčių nuskambėjo Tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai skirtoje konferencijoje. Nors visi dvidešimt vienos mokyklos dalyvių pristatymai buvo skirtingi, jie gvildeno vieną bendrą temą – kito žmogaus gelbėjimas, kuris ne visada buvo sėkmingas tiek gelbėtojui, tiek tam, kurį buvo siekiama išgelbėti.

Baigiantis konferencijai, Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Žakas Gercas pasidžiaugė, kad Lietuvoje veikia Tolerancijos ugdymo centrų tinklas, kuris jungia ne tik aktyvius mokytojus, bet ir mokinius, kurie dalyvauja tokiuose projektuose, siekia žinoti, suprasti savo šalies istoriją.

Sausio 27-ąją vykusi nacionalinė konferencija tapo tradicine ir Lietuvoje organizuojama jau šeštą kartą. Ariogalos gimnazijoje vykusią konferenciją organizavo Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kartu su Ariogalos gimnazijos Tolerancijos ugdymo centru.