Konferencija mokytojams ir švietimo darbuotojams bendražmogiškų vertybių tema

Spalio 26 dieną Vytauto Didžiojo universitete vyko konferencija mokytojams ir švietimo darbuotojams „Iššūkiai žmogiškosioms vertybėms besikeičiančioje visuomenėje”.

Konferencijos pradžioje, sveikinimo žodį tarė Istorijos katedros vedėja prof. Dr. Vaida Kamuntavičienė. Apie konferencijos temos aktualumą švietimo darbuotojams kalbėjo Kauno „Veršvų“ gimnazijos direktorius Žilvinas Damijonaitis kartu apžvelgdamas ir problemas švietimo sistemoje.

Visų konferencijos lektorių pranešimuose nuskambėjo teiginiai apie mokytojo, kaip individo vaidmenį ugdant jauną asmenybę. Apie lietuvio sąmonės ugdymą kalbėjo lektorė Ingrida Celešiūtė, apie tarpasmeninį pasitikėjimą mintimis dalinosi lektorius iš VDU – Algirdas Davidavičius. Asmenine patirtimi apie Holokausto poveikį kartoms dalinosi Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas, o apie poreikį ugdytis kritinį mąstymą samprotavo lektorius Donatas Puslys. Vienas iš konferencijos organizatorių, dr. Linas Venclauskas savo pranešimą baigė apmąstymu, jog „didelis iššūkis yra gyventi kolektyve nei pasiekti nušvitimą individe“.

Konferencija iškėlė daugiau moralinių ir filosofinių klausimų nei pateikė atsakymų. Dalyvavę renginyje mokytojai teigė, jog tokių konferencijų poreikis didžiulis. Renginį vedė Tarptautinės komisijos vykdomasis direktorius Ronaldas Račinskas. Apžvelgdamas išklausytus pranešimus, dalyvių keltus klausimus, Ronaldas Račinskas apibendrino: „švietimo sistemoje reikia labai kalbėti apie vertybes – tai svarbu ne vien dėl mokinių, bet dėl mokytojų taip pat“.

Renginyje dalyvavo daugiau kaip 70 mokytojų ir švietimo darbuotojų. Konferenciją organizavo Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, Kauno „Veršvų“ gimnazija, Vytauto Didžiojo universitetas bei Sugiharos fondas Diplomatai už gyvybę.