Lietuvoje buvo paminėta Gedulo ir vilties diena

Birželio 14 d. Lietuvoje buvo minima Gedulo ir vilties diena. Paminėjimo renginiai vyko birželio 14 d.  Vilniuje, o Lietuvos mokyklų bendruomenės paminėjimus organizavo net dvi savaitės iki birželio 14-osios.

 Vilniuje, tradicinis oficialus minėjimas vyko Aukų gatvėje, prie paminklo Lietuvos tremtiniams. Renginyje dalyvavo buvę tremtiniai ir politiniai kaliniai bei visuomenės atstovai. Renginyje dalyvavo Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti pirmininkas, Nepriklausomybės Akto signataras Emanuelis Zingeris.

Gedulo ir vilties dienos paminėjimo renginiai buvo organizuojami Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose. Šiais metais Tarptautinės komisijos sekretoriatas mokykloms pasiūlė organizuoti paminėjimus pavadinimu „Vilties aitvaras“. Į pasiūlytą minėjimo iniciatyvą atsiliepė 156 institucijos (mokyklos, kelios bibliotekos, vienas tremtinių skyrius). Šią datą mokyklos minėjo skirtingai: vienos mokyklų bendruomenės organizavo veiklas nuotoliniu būdu, dalis mokyklų paminėjimus organizavo lauke ir laikantis saugaus atstumo. Mokytojai skatino mokinius susipažinti su įkalintų, išvežtų į tremtį žmonių istorijomis. Vėliau mokiniai kūrė aitvarus: vieni mokiniai piešė, kiti – gamino iš įvairiausių medžiagų ir aitvarais puošė mokyklų teritorijas. Tarptautinės komisijos sekretoriatas pasiūlė minėjimo simbolį vilties aitvarą, nes aitvarą galima susieti su žmogaus troškimu būti nepriklausomu, laisvu ir norinčiu pakilti aukštyn, o žodis „viltis“ siejama su į tremtį pakliuvusių žmonių viltimis išgyventi, sugrįžti į namus, į savo tėvynę. Tarptautinės komisijos sekretoriatas nuo 2004 metų, kasmet kviečia bendrojo ugdymo įstaigas prisiminti Gedulo ir vilties dieną bei organizuoti paminėjimus vietos bendruomenėse.

Akimirkas iš Lietuvos mokyklų organizuotų paminėjimų galite pamatyti čia.