Lietuvos atstovai dalyvavo X-oje tarptautinėje konferencijoje Izraelyje

Birželio mėn. pabaigoje devyni Lietuvos atstovai dalyvavo X-oje tarptautinėje konferencijoje „Švietimas apie Holokaustą: laikas, vieta ir aktualumas“. Konferencija vyko Yad Vashem – tarptautinėje studijų apie Holokaustą mokykloje Izraelyje, Jeruzalėje.

Tarptautinėje konferencijoje dalyvavo daugiau nei 350 dalyvių iš 50 pasaulio valstybių. Lietuvos atstovų grupę sudarė mokytojai ir švietimo darbuotojai, dirbantys Tarptautinės komisijos iniciatyva įkurtuose Tolerancijos ugdymo centruose.

Konferencijos dalyviai klausėsi paskaitų apie Holokausto temos pateikimą mokiniams, dalyvavo darbo grupėse, kuriose buvo pateikiamos skirtingos temos, organizuojamos diskusijos ir aptarimas. Tarptautinės komisijos vykdomasis direktorius Ronaldas Račinskas ir švietimo programų koordinatorė Ingrida Vilkienė dalyvavo skirtingose darbo grupėse, kur pristatė Tarptautinės komisijos inicijuojamus projektus, atmintinų dienų paminėjimo renginius.

Pasibaigus konferencijai Jeruzalėje, Tarptautinės komisijos direktorius R. Račinskas vyko į Geto kovotojų muziejų. Šis muziejus yra pirmasis muziejus pasaulyje atskleidžiantis Holokausto temą. Muziejų įkūrė išgyvenusieji Holokaustą 1949 m. R. Račinskas muziejaus darbuotojams papasakojo apie Tarptautinės komisijos struktūrą, veiklą, atliekamus tyrimus bei inicijuojamą švietimo veiklą. Šio muziejaus darbuotojai pritarė R. Račinsko išsakytai minčiai, jog „mokiniai negalės suvokti Holokausto kaip įvykio, jeigu nežinos apie žydų gyvenimą iki nacių okupacijos.“