Litvakų atminimo sode pasodinta ir Vilkaviškio S. Nėries pagrindinės mokyklos simbolinė atminties obelis Vilkaviškio žydams atminti

Žemaitijos nacionaliniame parke jau 7 metus kuriamas ir vis auga Litvakų atminimo sodas (Plungės r. Medsėdžiai), skirtas Lietuvoje gyvenusiems žydams pagerbti. Tai unikalus Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondo projektas.

Sodo forma, sukurta iš visžalių augalų, atkartoja Lietuvos kontūrus, o tose vietose, kuriose 1941–1944 m. buvo sunaikintos žydų bendruomenės, „dygsta“ tautodailininko Artūro Platakio iš metalo kaltos obelys. Litvakams atminti jas užsako įvairios organizacijos, įstaigos ir litvakai iš viso pasaulio, norėdami įamžinti savo protėvius (prieš karą Lietuvoje gyveno 234 žydų bendruomenės). Obuoliai medžiuose įamžina bendruomenėse gyvenusias šeimas.

Sode taip pat galima rasti Karelijos granito stulpelius, statomus vietose, kuriose gimė visame pasaulyje garsūs litvakai. Stulpeliai jau pastatyti vienam iš Izraelio valstybės kūrėjui darbėniškiui Dovydui Volfsonui, daug prie Indijos Nepriklausomybės iškovojimo prisidėjusiam Rusnėje gimusiam Hermanui Kalenbachui, kretingiškiui T. Kosciuškos sukilimo žydų kavalerijos pulko organizatoriui ir vadui, Prancūzijos Garbės legiono ordino kavalieriui, Lenkijos nacionaliniam didvyriui Berekui Joselevičiui, naują erą kultūroje pradėjusiam, pirmojo garsinio filmo pagrindinio vaidmens atlikėjui iš Seredžiaus kilusiam Asai Joelsenui.

Mūsų mokyklos bendruomenė ( mokiniai, tėveliai ir mokytojai) paaukojo, kad Litvakų atminties sode išaugtų atminties medis Vilkaviškio žydų bendruomenei atminti, todėl  šįmet Litvakų atminties sodas pasipildė ir mūsų mokyklos atminimo  obelimi ( ji yra 58 –oji) ir 2 obuoliais. Ant naujai pastatyto metalinio medžio lapų  iškalti  užrašai: „Vilkaviškio žydų bendruomenė“ ir „Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla“.

Ant vieno obuolio  iškalta ŠMARIJAHU  PUSTAPETSKIS, buvęs vilkaviškietis, Sibiro tremtinys, emigravęs į Izraelį, iki gyvenimo pabaigos labai didžiavosi, kad jam buvo grąžinta Lietuvos pilietybė, puikiai kalbėjo lietuvių kalba ir puoselėjo lietuvybės tradicijas, nors gyveno Izraelyje.

Ant kito obuolio  –  dvi pavardės  SALIAMONAS  KLONICKIS  ( Leonardo senelis ) ir LEONARDAS KOENAS. LEONARDAS KOENAS  pasaulyje labiau žinomas kaip Leonardas Cohenas. Viename 1993m. interviu Leonard Cohen pasakojo, kad jo senelis Saliamonas Klonickis – Kline’as buvo kilęs iš Vilkaviškio, dirbo Kauno žydų dvasinės seminarijos ješivos direktoriumi.

Pasak Eugenijaus Bunkos, ,, pandemija daro savo, todėl Vilkaviškio S.Nėries pagrindinės mokyklos bendruomenės  iniciatyva yra dvigubai svarbi: nepamirštate Holokausto ugnyje sudegusių savo kaimynų bei kitiems primenate, jog Atmintis yra gyva tada, kai kalbiesi su nesančiaisiais. Kas su jais nesikalba, tas atmintį praranda“.

Džiaugiamės, kad mūsų mokyklos bendruomenė neliko abejinga šiam kilniam projektui ir pradėjo jį įgyvendinti. Ir nesvarbu, ar tai pokalbis, ar uždegta žvakelė, ar padėtas akmenėlis, ar perskaitytas posmas, visa tai  neleidžia pamiršti žydų tautos tragedijos.

 TUC vardu mokytoja ir Tolerancijos ugdymo centro koordinatorė Vaida Kriščiūnienė