Pasodintos sakuros puoselės istorinę atmintį

Balandžio 17 d. Kalvarijos gimnazijos Tolerancijos ugdymo centro komanda dalyvavo sodinant sakuras Kalvarijoje.

Balandžio 17 d. Kalvarijoje buvo minima Kalvarijos savivaldybės 20-ies metų sukaktis. Kalvarijos institucijų atstovai pasodino 20 sakurų medžių, po vieną kiekvieniems savivaldybės egzistavimo metams. Sakuros pasirinktos minint Kalvarijos gimnazijos Tolerancijos ugdymo centro ir Kalvarijos savivaldybės draugiškus ryšius su Japonijos ambasada Lietuvoje. Šie medžiai pasirinkti kaip simbolis, kuris primena žiūrovams, kad gyvenimas yra trumpas ir gražus.  Sodinant vyšnias paminėtas ne vien Kalvarijos savivaldybės jubiliejus bet ir augę, klestėję bet  dėl totalitarinių režimų vykdytos politikos dingusios Kalvarijos tautinės bendruomenės, iš kurių didžiausia buvo žydai.

2015 m. Kalvarijos gimnazijos TUC įgyvendino projektą ,,Kas buvo Čijūnė Sugihara“, kuriame dalyvavo visa gimnazijos bendruomenė. Projekto įgyvendinimo metu gimnazijos atstovai susitiko su Čijūnės Sugiharos sūnumi, užsimezgė ryšiai su Tsurugos mokykla. Kalvarijos gimnazija ir Tsurugos mokykla nuolat keičiasi mokinių kūrybiniais darbais, organizuojamos parodos. Gimnazijos mokiniai ir mokytojai dalyvauja Japonijos ambasados organizuojamose edukacinėse veiklose, vyksta netradicinės Japonijos kultūros pažinimo pamokos. Kalvarijos žydus, kaip ir kitur palietė Holokaustas. Tik keletas jų išsigelbėjo bėgdami nuo karo. Projektas, „Kas buvo Čijūnė Sugihara“ leido padėti bendruomenei atskleisti žmogiškumo ir vilties pavyzdį tamsiausiu periodu. Puoselėjant ryšius su Japonija gimnazija siekia įprasminti nuopelnus teikiant viltį, gyvenimą ir pagalbą, skleidžiant toleranciją ir daugiakultūriškumą tiek praeityje, tiek šiuolaikiniame pasaulyje.