Projekto istoriniai tyrimai

Po konsultacijų su ekspertais buvo suformuluota 16 mokslinių tyrimų temų (10 – susijusių su Lietuvos ir 6 – su kitų šalių istorija sovietų valdymo metais). Su pasirinktais istorikais, kurie paruošė ir pristatė išsamius istorijos mokslinius tyrimus, buvo sudarytos sutartys. (Žemiau pateiktas istorikų sąrašas ir mokslinių tyrimų temos). Savo dokumentuose istorikai analizuoja, kaip sovietų režimas paveikė Sovietų Sąjungos okupuotas ar sovietinei sistemai priklausiusias šalis bei jų visuomenes. Lietuvos, Čekijos Respublikos ir Rumunijos istorikai tyrinėjo skirtingus sovietų totalitarizmo ir sovietinių režimų nusikaltimų aspektus Centrinėje ir Rytų Europoje: laisvės judėjimų slopinimas, pagrindinių žmogaus teisių pažeidimas (mastas ir būdai, kuriais buvo pažeidžiamos žmonių teisės, sovietų okupacijos poveikis kasdieniniam gyvenimui, pradedant kariniu parengimu mokyklose, baigiant valstybės kišimusi į šeimos gyvenimą), šalių normalaus ūkinio ir visuomeninio išsivystymo suardymas ir sovietinis palikimas po išsivadavimo iš sovietų totalitarizmo. Išsamūs moksliniai tyrimai – tai gera proga sužinoti apie sovietų valdytų skirtingų šalių patyrimus ir išanalizuoti, kaip kuo plačiau informuoti visuomenę apie Europos totalitarinę praeitį, apie totalitarinių režimų priežastis ir pasekmes, kaip mokyti mūsų jaunąją kartą, kad apsaugotume mūsų politines sistemas nuo pavojingų radikalių ideologijų įtakos.

Atlikti tyrimai

LIETUVA

Aurimas Švedas – Lietuvos istorijos klastojimo mechanizmai sovietmečiu (priedų sąrašas)

Arūnas Streikus – Kontroliuojami kultūriniai ryšiai su užsieniu

Dalia Leinartė – Lyčių lygybės modelis sovietinėje Lietuvoje 1953 – 1970 m.

Inga Arlauskaitė – Lietuvos resursų naudojimas sovietinės kariuomenės poreikiams

Kristina Burinskaitė – Laisvojo Pasaulio dezinformavimas

Saulius Grybkauskas – Ekonomikos militarizavimas: karinė pramonė sovietinėje Lietuvoje

Valdemaras Klumbys – Tautų susiliejimo koncepcija Lietuvoje: ideologija ir praktika

Vilius Ivanauskas – Sovietinė nomenklatūra ir išskirtinis vartojimas: nuo privilegijų iki nelegalumo

 

RUMUNIJA

Clara Mares, „Paprastas įtariamasis“. Rumunijos saugumo tarnybos Securitate taikyti metodai sekant rašytojus devintame XX a. dešimtmetyje 

Adrian Cioflanca, Pasikeitimų iliuzija: Rumunijos jaunimas ir  komunistinės organizacijos po Stalino mirties