Projekto tarptautinė konferencija

Tarptautinė istorijos konferencija „Istorija ir atmintis. Sovietinė praeitis – 1953–1990“ įvyko 2011 m. lapkričio 28–29 dienomis Vilniuje, Lietuvos Respublikos Seime. Politikai, istorikai, sociologai, pedagogai ir kiti profesionalai iš septynių ES šalių diskutavo apie sovietų režimo padarytus nusikaltimus Centrinėje ir Rytų Europoje. Tai buvo gera proga pasimokyti vieniems iš kitų, pasidalyti patyrimu, paskleisti žinias ir inicijuoti paskesnius veiksmus. Pranešėjai ir dalyviai sužinojo apie sovietų valdytų skirtingų šalių patyrimus, aptarė, kaip kuo plačiau informuoti visuomenę apie Europos totalitarinę praeitį, apie totalitarinių režimų priežastis ir pasekmes, kaip mokyti mūsų jaunąją kartą, kad apsaugotume mūsų politines sistemas nuo pavojingų radikalių ideologijų įtakos.

Tarptautinės istorinės konferencijos
PROGRAMA IR PRANEŠIMAI

Lapkričio 28 d. (pirmadienis)

1 sesija. Europos atmintis ir sąžinė

Moderatorius Ronaldas Račinskas (video)

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys, Lietuva (video)

Sandra Kalniete, Europos Parlamento narė, Latvija (prezentacija, video)

Inese Vaidere,  Europos Parlamento narė, Latvija (pranešimas, video)

Emanuelis Zingeris, LR Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, Lietuva (video)

Arimantas Dumčius, LR Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijos nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos pirmininkas, Lietuva (video)

Diskusija (video)

 

2 sesija. Pasipriešinimas ir jo slopinimas

Moderatorius Dr. Arvydas Anušauskas (video)

Dr. Algirdas Jakubčionis, Disidentai ir jų persekiojimas. Jaunimo pasipriešinimas, Lietuva (video)

Kristina Burinskaitė, SSRS KGB padalinys Lietuvoje – sovietinio okupacinio režimo atrama, Lietuva (pranešimas, video)

Dr. Volodymyr Viatrovych, KGB prieš nacionalinį demokratinį judėjimą Ukrainoje 1988–1991, Ukraina (pranešimas, video)

Clara Mares, Paprastas įtariamasis. Rumunijos saugumo tarnybos Securitate taikyti metodai sekant rašytojus devintame XX a. dešimtmetyje, Rumunija (prezentacija, video)

Klausimai, diskusijos (video)

 

3 sesija. Ekonominiai ir demografiniai pokyčiai

Moderatorius Dr. Algirdas Jakubčionis (video)

Jiří Urban, Kolektyvizacija Čekoslovakijoje: visiškas privačių ūkių sunaikinimas, Čekija (pranešimas, video)

Dr. Saulius Grybkauskas, Ekonomikos militarizavimas: karinė pramonė sovietinėje Lietuvoje, Lietuva (pranešimas, video)

Dr. Vilius Ivanauskas, Sovietinė nomenklatūra ir išskirtinis vartojimas:  nuo privilegijų iki nelegalumo, Lietuva (pranešimas, video)

Dr. Valdemaras Klumbys, Rusifikacija Lietuvoje: ideologinis pagrindimas ir praktika, Lietuva (pranešimas, video)

 

4 sesija. Pagrindinių žmogaus teisių pažeidimai

Moderatorius Dr. Nerijus Šepetys (video)

Pavel Kugler, Katalikų bažnyčios persekiojimas Čekoslovakijoje 1953–1968 metais, Čekija (pranešimas, video)

Birutė Burauskaitė, Bažnyčios persekiojimo metodai Lietuvoje, Lietuva (video)

Dr. Indrek Paavle, Kai kurie pagrindinių žmogaus teisių pažeidimo aspektai Sovietų sąjungoje: judėjimo ir gyvenamosios vietos apribojimai, Estija (pranešimas, video)

Dr. Arūnas Streikus, Kontroliuojami kultūriniai ryšiai su užsieniu, Lietuva (pranešimas, video)

Klausimai, diskusijos (video)

 

Lapkričio 29 d. (antradienis)

1 sesija. Komunistinių režimų veidas

Moderatorius Ingrida Vilkienė (video)

Renato Podbersič, Komunistinis režimas Slovėnijoje – istorinė retrospektyva, Slovėnija (pranešimasvideo)

Adrian Cioflâncă, Pasikeitimų iliuzija: Rumunijos jaunimas ir  komunistinės organizacijos po Stalino mirties, Rumunija (pranešimas, video)

Boštjan KOLARIČ, Jugoslavijos komunistinio režimo nusikaltimai iš teisinės perspektyvos, Slovėnija (pranešimas, video)

Inga Arlauskaitė, Sovietinė (Okupacinė) kariuomenė Lietuvoje: Lietuvos resursų eikvojimas, Lietuva (pranešimas, video)

Klausimai, diskusijos (video)

Edvinas Šnorė, Dokumentinio filmo„The Soviet Story“ (Tarybinė Pasaka) pristatymas ir aptarimas su autoriumi, Latvija (video)

 

2 sesija. Saviraiškos kontrolė

Moderatorius Vidmantas Valiušaitis (video)

Dr. Aurimas Švedas, Lietuvos istorijos klastojimo mechanizmai sovietmetyje, Lietuva (pranešimas, video)

Dr. Bogdan Cristian Iacob, Socialistinė integracija ir alternatyvios mokslo kryptys: Rumunija ir sovietinis blokas  1960–1965 m., Rumunija (pranešimas, video)

Linas Tatarūnas, Kova su sionizmu ir žydų emigracijos ribojimas, Lietuva (pranešimas, video)

Diskusija (video)

 

3 sesija. Švietimas ir propaganda

Moderatoriu Ronaldas Račinskas (video)

Najbert Jaroslav, “Žiūrėk taip, vaike.” Kaip mokyti vyresnių socialistinės Čekoslovakijos piliečių palikuonis?, Čekija (pranešimas, prezentacija, video)

Aija Abens, Istorijos mokymas Sovietų sąjungoje – atminties primetimas jėga, Latvija (pranešimas, prezentacija, video)

Ingrida Vilkienė, Kaip mokiniams kalbėti apie sovietinį laikotarpį. Metodai ir priemonės, Lietuva (pranešimas, prezentacija, video)

Klausimai, diskusijos (video)

 

Pranešėjai