Radviliškio Vaižganto progimnazijos Tolerancijos ugdymo centro atstovė dalyvavo tarptautiniame seminare Berlyne

Kovo 25–26 dienomis Vaida Apšegienė, Radviliškio Vaižganto progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, dalyvavo Tarptautinio Holokausto aukų atminties aljanso (IHRA) organizuotame atrinktosios grupės susitikime Nuolatiniame IHRA biure Berlyne.

Vykusio švietimo darbuotojų susitikimo tikslas aptarti Tarptautinio Holokausto aukų atminties aljanso atnaujintas  rekomendacijas „Kaip, ko ir kodėl mokyti apie Holokaustą?“. Holokausto edukatoriai bei pedagogai iš įvairių šalių diskutavo bei teikė pasiūlymus, kaip būtų galima papildyti, koreguoti parengtas rekomendacijas, kad jos būtų efektyviai ir tikslingai taikomos mokant apie Holokaustą įvairiose šalyse. Pasibaigus diskusijai susitikimo dalyviai turėjo galimybę aplankyti  dokumentacijos centrą „Teroro topografija“, vieną lankomiausių atmintinų Berlyno vietų,  kur  klausė paskaitą bei apžiūrėjo nuolatines centro ekspozicijas.

Anglų kalbos mokytoją Vaidą Apšegienę rekomendavo Tarptautinės komisijos sekretoriatas bendradarbiaudamas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.