Viešos diskusijos Holokausto tyrimų, atminties ir suvokimo klausimais ir naujos knygos pristatymas Kaune

Renginio data:2017.12.07
Vieta:Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus
Organizatorius:Kauno IX forto muziejus, Tarptautine komisija

Vieša diskusija Holokausto tyrimų, atminties ir suvokimo klausimais bei mokslinių straipsnių rinkinio „Holokaustas nacių okupuotose Rytų ir Vakarų Europos valstybėse: tyrimai ir atmintis” pristatymas.

Viešos diskusijos Holokausto tyrimų, atminties ir suvokimo klausimais bei naujos knygos – mokslinių straipsnių rinkinio „Holokaustas nacių okupuotose Rytų ir Vakarų Europos valstybėse: tyrimai ir atmintis” pristatymas. Leidinį pristato ir diskusijose dalyvauja Kauno IX forto muziejaus, Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti atstovai bei leidinio autoriai.

Informacija prieš renginį

Kaunas
Informacija po renginio