Seminare aptartos ne tik istorijos temos bet ir komandinio darbo privalumai

Kovo 5–6 dienomis Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūriame centre vyko seminaras mokytojams, mokyklų vadovams, dirbantiems mokyklose, kuriose veikia Tolerancijos ugdymo centrai.

Seminaro dalyviai klausėsi paskaitų apie ksenofobiją, stereotipų priežastis. Dr. Algirdas Davidavičius kalbėjo apie empatijos ugdymą kalbant jautriomis istorinėmis temomis. Tarptautinės komisijos istorikas, dr. Arūnas Bubnys analizavo vyraujančius stereotipus, kuomet kalbama apie totalitarinius režimus. Renginyje vyko filmo „Purimo stebuklas“ peržiūra ir aptarimas. Mokytojai buvo supažindinti su naujomis, interaktyviomis Kėdainių krašto muziejaus ekspozicijomis, dalyvavo pažintinėje ekskursijoje Kėdainių apylinkėse.

Seminare daug dėmesio buvo skiriama ne tik istorijos temos, bet daug buvo diskutuojama apie komandinį darbą Tolerancijos ugdymo centruose, bendradarbiavimą tarp Tolerancijos ugdymo centrų ir galimybes įgyvendinti istorinę atmintį puoselėjančius projektus.

Seminarą organizavo Tarptautinės komisijos sekretoriatas, bendradarbiaudamas su Kėdainių krašto muziejumi.