Tradicinis festivalis ,,Laisvės kelias‘‘ priminė partizanų dainuotas dainas

Spalio 25 d. Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje vyko tradicinis partizanų dainų festivalis „Laisvės kelias“.

Tradicinis renginys į Druskininkus sukvietė atstovus net iš 20 Lietuvos mokyklų: Alytaus, Balbieriškio, Druskininkų, Jonavos, Kauno, Lazdijų, Trakų, Varėnos ir Vilniaus. Mokiniai dainomis atgaivino praeitį – dainavo partizanų dainuotas dainas apie meilę Tėvynei ir laisvės siekius. Druskininkų ,,Atgimimo‘‘ mokykloje festivalis vyko jau vienuoliktąjį kartą. Šiemet jis skirtas 1949 metų Vasario 16-osios deklaracijai ir aštuoniems ją pasirašiusiems partizanų vadams pagerbti, tad renginio metu buvo meniškai pristatytos ir šių partizanų asmeninės istorijos.

Festivalyje dalyvavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininko pavaduotojas Petras Musteikis ir valdybos pirmininko pavaduotojas Edvardas Strončikas. Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių rėžimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti vykdomasis direktorius Ronaldas Račinskas savo kalboje pasidžiaugė, jog Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos Tolerancijos ugdymo centras kasmet organizuoja šį renginį, kuris sutraukia gausų būrį mokinių ir mokytojų iš visos Lietuvos. Festivalyje dalyvavo ne tik mokiniai ir mokytojai, bet ir buvę politiniai kaliniai, tremtiniai, partizanų rėmėjai.

Renginį organizavo Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos Tolerancijos ugdymo centras kartu su Druskininkų tremties ir rezistencijos muziejumi. Renginio partneris – Tarptautinė komisija.