Tūkstančiai mokinių Lietuvoje statė ir įžiebė Tolerancijos Švyturius

Tūkstančiai Lietuvos mokinių lapkričio viduryje paminėjo Tarptautinę tolerancijos dieną, kuri pasaulyje, demokratiškose valstybėse minima lapkričio 16-ąją. 

Rekordinis skaičius (956) mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų atsiliepė į tradicinį Tarptautinės komisijos kvietimą paminėti šią datą ir prisijungti prie šių metų pilietinės iniciatyvos „TOLERANCIJOS ŠVYTURYS“.

Minėjimo, jau tapusiu tradiciniu, tikslas – patraukliomis priemonėmis paskatinti mokinius susimąstyti apie toleranciją ir netoleranciją mūsų gyvenime ir istoriniame kontekste. Tolerancijos dieną mokiniai kviečiami analizuoti nesenus XX a. Lietuvos istorijos faktus, kai nacių ir sovietinės okupacijos laikotarpiu netolerancija kitai tautai, socialinei grupei, ar kitaip mąstančiam peraugo į atvirą priešiškumą ir žmonės buvo kankinami, įkalinami ir žudomi.

Tolerancijos dienos minėjimai mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose vyko kelias savaites iki lapkričio 16-osios. Tolerancijos diena buvo minima įvairiomis formomis: vyko diskusijos, filmų peržiūros ir aptarimai, susitikimai su tolerancijos tema pasisakančiais žmonėmis. Mokiniai taip pat piešė, lipdė iš molio, iš įvairių medžiagų gamino su švyturiu susijusias menines kompozicijas ir koliažus.

Tolerancijos idėjų kontekste švyturio simbolis pasirinktas neatsitiktinai. Švyturys, kaip simbolis, reiškia pagalbą; rodo kelią laivams, ieškantiems kranto, padeda neužplaukti ant seklumos. Taip ir tolerancija, savo prasme reiškia pakantumą, suteikia žmonėms gebėjimą visuomenėje sugyventi taikiai, priimti kitokį žmogų, gerbti kitokius požiūrius ir saviraišką. Kaip švyturys reiškią saugų kelią laivams, taip ir tolerancija žmonių santykiuose reiškią pakantumą, gebėjimą išlaikyti pagarbą nepaisant skirtingų pažiūrų, tautybės, rasės, skirtingos religijos.

1995 m. UNESCO lapkričio 16-ąją paskelbė Tarptautine tolerancijos diena. Tarptautinės komisijos iniciatyva Lietuvoje ši diena minima nuo 2003 metų.