2.1. Lietuvos kariuomenės likvidavimas 1940–1941 m.

2.1. Lietuvos kariuomenės likvidavimas 1940–1941 m.
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti išvados

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 2001-03-22 patvirtintos išvados „Lietuvos kariuomenės likvidavimas 1940–1941 m.“

Mokslinis darbas

Dr. Stasio Knezio mokslinis darbas „Lietuvos kariuomenės likvidavimas 1940–1941 m.“

Darbo priedai

Dr. Stasio Knezio mokslinio darbo „Lietuvos kariuomenės likvidavimas 1940–1941 m.“ priedų sąrašas

Recenzijos

Prof. Liudo Truskos recenzija moksliniam darbui „Lietuvos kariuomenės likvidavimas 1940–1941 m.“

Doc. Dr. Algirdo Jakubčionio recenzija moksliniam darbui „Lietuvos kariuomenės likvidavimas 1940–1941 m.”