1. Holokausto Lietuvoje prielaidos

1. Holokausto Lietuvoje prielaidos
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti išvados

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 2002-06-19 patvirtintos išvados „Holokausto prielaidos Lietuvoje“

Išvadų priedai

Mokslinis darbas

Prof. Dr. Liudo Truskos mokslinis darbas „Holokausto prielaidos. Antisemitizmo stiprėjimas Lietuvoje sovietinės okupacijos metais (1940–1941)“

Darbo priedai

Prof. Dr. Liudo Truskos mokslinio darbo „Holokausto prielaidos. Antisemitizmo stiprėjimas Lietuvoje sovietinės okupacijos metais (1940–1941)“ priedų sąrašas

Darbo priedas Nr. 1

Darbo priedas Nr. 2

 Darbo priedas Nr. 3

Recenzijos

Prof. Dr. Egidijaus Aleksandravičiaus recenzija moksliniam darbui „Holokausto prielaidos. Antisemitizmo stiprėjimas Lietuvoje sovietinės okupacijos metais (1940–1941)“

Prof. Dr. Wolfgang Benz recenzija moksliniam darbui „Holokausto prielaidos. Antisemitizmo stiprėjimas Lietuvoje sovietinės okupacijos metais (1940–1941)“

  Vyskupo Jono Borutos recenzija moksliniam darbui „Holokausto prielaidos. Antisemitizmo stiprėjimas Lietuvoje sovietinės okupacijos metais (1940–1941)“

  Michael MacQueen recenzija moksliniam darbui „Holokausto prielaidos. Antisemitizmo stiprėjimas Lietuvoje sovietinės okupacijos metais (1940–1941)“

  Prof. Dr. Juliaus Šmulkščio recenzija moksliniam darbui „Holokausto prielaidos. Antisemitizmo stiprėjimas Lietuvoje sovietinės okupacijos metais (1940–1941)“

  Dr. Joachim Tauber recenzija moksliniam darbui „Holokausto prielaidos. Antisemitizmo stiprėjimas Lietuvoje sovietinės okupacijos metais (1940–1941)”

Mokslinis darbas

Prof. Dr. Vyganto Vareikio mokslinis darbas „Holokausto prielaidos. Antisemitizmas Lietuvoje XIX a.–XX a. pirmoje pusėje“

Recenzijos

   Prof. Dr. Egidijaus Aleksandravičiaus recenzija moksliniam darbui „Holokausto prielaidos. Antisemitizmas Lietuvoje XIX a.–XX a. pirmoje pusėje”

   Dr. Valentino Brandišausko recenzija moksliniam darbui „Holokausto prielaidos. Antisemitizmas Lietuvoje XIX a.–XX a. pirmoje pusėje”

   Dr. Zitos Medišauskienės recenzija moksliniam darbui „Holokausto prielaidos. Antisemitizmas Lietuvoje XIX a.–XX a. pirmoje pusėje”

  Dr. Joachim Tauber recenzija moksliniam darbui „Holokausto prielaidos. Antisemitizmas Lietuvoje XIX a.–XX a. pirmoje pusėje”

  Prof. Dr. Liudo Truskos recenzija moksliniam darbui „Holokausto prielaidos. Antisemitizmas Lietuvoje XIX a.–XX a. pirmoje pusėje”