2.1. Žudynės ir kiti nusikaltimai, įvykdyti pirmosiomis nacių-sovietų karo dienomis

2.1. Žudynės ir kiti nusikaltimai, įvykdyti pirmosiomis nacių-sovietų karo dienomis
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti išvados

Komisijos išvada apie dr. A. Bubnio darbą “Holokaustas Lietuvos provincijoje 1941m.”

Mokslinis darbas

Dr. Arūno Bubnio mokslinis darbas „Holokaustas Lietuvos provincijoje 1941 m.”

Darbo priedai

Dr. Arūno Bubnio mokslinio darbo  „Holokaustas Lietuvos provincijoje 1941 m.” priedas

Bibliografija

Dr. Arūno Bubnio mokslinio darbo „Holokaustas Lietuvos provincijoje 1941 m.“ bibliografija

Recenzijos

Dr. Yitzack Arad recenzija moksliniam darbui „Holokaustas Lietuvos provincijoje 1941 m.“

Prof. Dr. Liudo Truskos recenzija moksliniam darbui „Holokaustas Lietuvos provincijoje 1941 m.”

Dr. Rimanto Zizo recenzija moksliniam darbui „Holokaustas Lietuvos provincijoje 1941 m.”