4. Institucijų, asmenų, tarnavusių okupacinio režimo politinėse, policijos, karinėse, visuomeninėse bei teisinėse institucijose vaidmuo

4. Institucijų, asmenų, tarnavusių okupacinio režimo politinėse, policijos, karinėse, visuomeninėse bei teisinėse institucijose vaidmuo
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti išvados

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 2005-04-20 patvirtintos išvados „Lietuvos Katalikų Bažnyčia nacių okupacijos laikotarpiu Lietuvoje“

Mokslinis darbas

Doc. Dr. Arūno Streikaus mokslinis darbas „Lietuvos Katalikų Bažnyčia nacių okupacijos laikotarpiu Lietuvoje“

Recenzijos

Vyskupo Jono Borutos recenzija moksliniam darbui „Lietuvos Katalikų Bažnyčia nacių okupacijos laikotarpiu Lietuvoje“

Prof. Dr. Liudo Truskos recenzija moksliniam darbui „Lietuvos Katalikų Bažnyčia nacių okupacijos laikotarpiu Lietuvoje”

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti išvados
Mokslinis darbas

Dr. Arūno Bubnio mokslinis darbas „Lietuvių policijos batalionai ir Holokaustas (1941-1943)”

Recenzijos

  Prof. Dr. Konrad Kwiet recenzija moksliniam darbui „Lietuvių policijos batalionai ir Holokaustas (1941-1943)“

Prof. Dr. Liudo Truskos recenzija moksliniam darbui „Lietuvių policijos batalionai ir Holokaustas (1941-1943)”

Dr. Rimanto Zizo recenzija moksliniam darbui „Lietuvių policijos batalionai ir Holokaustas (1941-1943)”