Viešos diskusijos Holokausto tyrimų, atminties klausimais ir naujos knygos pristatymas

Lapkričio–gruodžio mėnesiais keliuose Lietuvos miestuose vyksta viešos diskusijos Holokausto tyrimų, atminties ir suvokimo klausimais bei naujos knygos – mokslinių straipsnių rinkinio „Holokaustas nacių okupuotose Rytų ir Vakarų Europos valstybėse: tyrimai ir atmintis“ pristatymas. Leidinį pristato ir diskusijose dalyvauja Kauno IX forto muziejaus, Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti atstovai bei leidinio autoriai.

Pirmas renginys vyko 2017 m. lapkričio 22 d. Panevėžyje. Sekantys renginiai suplanuoti:

  • lapkričio 30 d. 17 val. Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje;
  • gruodžio 5 d. 15 val. Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūriame centre;
  • gruodžio 6 d. 17 val. Alytaus kraštotyros muziejuje;
  • gruodžio 7 d. Kaune Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje.

Išleista nauja knyga – mokslinių straipsnių rinkinys „Holokaustas nacių okupuotose Rytų ir Vakarų Europos valstybėse: tyrimai ir atmintis“ yra 2016 m. spalio 27–29 d. vykusios tarptautinės mokslinės konferencijos Kaune rezultatas. Leidinyje publikuojami trylikos autorių, tarp kurių yra ir visuotinį pripažinimą pelnę Holokausto istorijos tyrėjai, mokslininkai iš Estijos, Izraelio, Jungtinių Amerikos Valstijų, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos, Vokietijos, straipsniai. Platų probleminį tyrimų lauką apimantis mokslinių straipsnių rinkinys yra aktualus ne tik akademinei, bet ir plačiajai visuomenei. Leidinį išleido Kauno IX forto muziejus, bendradarbiaujant su Tarptautine komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti bei parėmus Lietuvos kultūros tarybai.

Holokaustas yra labai sudėtingas ir skaudus žmonijos istorijos įvykis, kurio simboliai, reikšmė bei prasmė neprarado aktualumo praėjus daugiau nei 70 metų. Lietuvos ir užsienio valstybių istorikai, valstybės veikėjai, visuomenininkai iškelia su Holokaustu susijusius klausimus, kurie sulaukia rezonansinio atgarsio visuomenėje.