Mokytojai klausėsi paskaitos apie požiūrį į žydų dailę

Gegužės 20 d. vyko paskaita Tolerancijos ugdymo centrų mokytojams „Kodėl ir kaip susiformavo negatyvus požiūris į žydų dailės egzistavimą?“

Mokytojams paskaitą apie žydų dailę ir negatyvų požiūrį, į žydų dailę, skaitė lektorė dr. Vilma Gradinskaitė. Lektorė mokytojams pristatė ne tik XVIII–XIX amžiuje vyravusį požiūrį į žydų dailę, bet paaiškino apie švietėjišką Haskala (Apšvietos) sąjūdį bei besiformuojančiomis naujomis žydų kultūros vertybėmis. Paskaitoje nuotoliniu būdu dalyvavo įvairių mokomųjų dalykų mokytojai.

Paskaitą organizavo Tarptautinės komisijos sekretoriatas kartu su Pasaulinio žydų kongreso tarptautiniu Jidiš centru.