Studentų pokalbiai su Tolerancijos ugdymo centrų mokiniais apie partizaninį karą

Gegužės 22 dieną, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto studentai, lydimi Tarptautinės komisijos švietimo programų koordinatorės Ingridos Vilkienės, apsilankė dvejuose Tolerancijos ugdymo centruose: Kalvarijos ir Marijampolės „Sūduvos“ gimnazijoje.

Studentai mokiniams pristatė 2 temas: „Kodėl lietuviai tapo partizanais?“ ir „Kitataučiai partizanai“. Po studentų paskaitų, mokiniams buvo pateiktos istorinės fotonuotraukos partizaninio karo tema. Mokiniams buvo pasiūlyta susipažinti su nuotraukomis ir jas pakomentuoti.

Vilniaus universiteto studentų susitikimus su Lietuvos mokyklų mokiniais organizavo Tarptautinės komisijos sekretoriatas, bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu. VU istorijos fakulteto dėstytojas Dainius Noreika paskatino trečiojo kurso studentus atlikti praktiką Tarptautinėje komisijoje ir pasidalinti savo parengta medžiaga apie partizaninį karą su Lietuvos mokyklų mokiniais.

Gegužės mėnesį vyko 3 susitikimai su Tolerancijos ugdymo centrų mokiniais (Varėnoje, Kalvarijoje ir Marijampolėje). Juose dalyvavo šie Vilniaus universiteto studentai: Rūta Kerulytė, Eimantas Šaulitis, Orinta Gasiūnaitė, Emilija Jasiulevičiūtė ir Rūta Brazlauskaitė.