Tolerancijos ugdymo centrų mokytojai ir muziejininkai dalinosi patirtimi

Balandžio 25 d. Kalvarijos krašto muziejuje vyko seminaras „Nacių ir sovietų okupacijų temos pamokose ir popamokinėse veiklose”. Renginyje mokytojai ir muziejininkai iš Tolerancijos ugdymo centrų dalinosi patirtimi – kaip pristatyti okupacijų temas jaunajai kartai.

Seminaras švietimo darbuotojams vyko Kalvarijos krašto muziejuje. Renginio dalyviai buvo mokytojai ir muziejininkai, dirbantys Tolerancijos ugdymo centruose. Pirmoje  seminaro dalyviai pristatė įgyvendintų pamokų, projektų idėjas – kaip sudominti mokinį domėtis savo šeimos, savo miestelio ar kaimo istorija. Mokytojų komanda iš Sasnavos pagrindinės mokyklos pasidalino įgyvendintų pamokų tema apie rištines lėles, pasakojančias apie tremtinių vaikų žaislus. Buvo pristatytos integruotos anglų kalbos ir gamtos mokslų pamokos, kalbėta apie glaudų muziejaus ir mokyklos bendradarbiavimą, kino filmų ir foto nuotraukų naudojimą ugdymo procese. Antroje seminaro dalyje renginio dalyviai klausėsi lektoriaus Dainiaus Noreikos paskaitos apie rezistencijos kovų dalyvius. Po istoriko paskaitos visi dalyvavusieji buvo pakviesti į pažintinę ekskursiją po Kalvariją, iki Antrojo pasaulinio karo garsėjusią kaip daugiatautį miestą.

Pažintinį – metodinį seminarą organizavo Tarptautinės komisijos sekretoriatas kartu su Kalvarijos gimnazijos Tolerancijos ugdymo centru bei Kalvarijos krašto muziejumi.